Open space jednak dobry dla zdrowia?

Okazuje się, że brak ścianek działowych pomiędzy biurkami może być korzystniejszy dla zdrowia pracowników biurowych niż boksy lub pomieszczenia biurowe oddzielone ścianą. Wiąże się to z większą aktywnością fizyczną i mniejszym poziomem stresu podają niedawno przeprowadzone badania. 

Badania opublikowane w Occupational & Environmental Medicine sugerują, że powierzchnia biurowa zaprojektowana na otwartym planie, bez ścianek działowych między biurkami, może być zdrowsza niż inne rodzaje stanowisk pracy dla pracowników biurowych.

Nie jest tajemnicą, że pracownicy biurowi prowadzą bardziej siedzący tryb życia niż wiele innych zawodów. Nie zawsze też nadrabiają ten brak aktywności fizycznej po pracy – w domu, na powietrzu czy w klubie fitness. Problem zdrowotny związany z miejscem pracy w samych Stanach Zjednoczonych kosztuje gospodarkę ok 225 miliardów dolarów rocznie.

Większość wcześniejszych badań dotyczących wpływu środowiska miejsca pracy na zdrowie pracowników nie analizowało, w jaki sposób stanowisko pracy może wpływać zarówno na aktywność fizyczną pracowników czy ich poziom stresu. W tych badaniach naukowcy “zatrudnili” 231 pracowników siedzących z czterech różnych miejsc pracy.

Pracowali oni w trzech różnych typach biur: 

  1. open-space – otwarta konfiguracja bez żadnych lub z bardzo niskimi partycjami między biurkami,
  2. boksy z wysokimi ściankami, przez które nie można zobaczyć sąsiada podczas siedzenia,
  3. prywatne biura otoczone murami.

Uczestnicy nosili czujniki pracy serca i monitory aktywności fizycznej, które wychwytywały intensywność ruchu każdego rodzaju aktywności przez trzy kolejne dni pracy i dwie noce. W ciągu czasu pracy pracownicy odpowiadali co godzinę na pytania na swoich smartfonach, aby ocenić swój aktualny nastrój. Po zakończeniu badania wypełnili ankietę, aby ocenić ogólny poziom stresu.

Analiza wszystkich danych wykazała, że:

  • ​​Pracownicy w biurach typu open-space mają większą aktywność fizyczną niż pracownicy w boksach (o 20% więcej) lub w prywatnych gabinetach (o 32% więcej).
  • Poziom stresu był znacznie wyższy wśród starszych, cięższych pracowników biurowych.
  • Poziom aktywności był niższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn. 
  • Wyższy poziom stresu w pracy w znacznym stopniu wiązał się z wyższym poziomem stresu poza czasem pracy.
  • Pracownicy, którzy byli bardziej aktywni fizycznie, doświadczali niższego (14%) poziomu stresu poza biurem niż ci, którzy byli mniej aktywni.

Przeprowadzone badanie było badaniem obserwacyjnym i jako takie nie pozwala jednoznacznie ustalić przyczyny tych zależności. Naukowcy zwracają również uwagę, że mogą też istnieć inne cechy konstrukcyjne miejsca pracy, które wpływają na aktywność fizyczną, takie jak dostępność nieformalnej przestrzeni do spotkań pracowników oraz dostępność klatek schodowych czy wykształcone ścieżki migracji pracowników po biurze.

Badacze sugerują jednak, że jest to pierwsze badanie, które pokazuje, iż konfiguracja typu open-space „może być nierozpoznanym pozytywnym czynnikiem promującym poziom aktywności fizycznej w pracy„. I dodają: „Biorąc pod uwagę znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia oraz fakt, jak typ przestrzeni biurowej wpływa na to, jak wiele osób porusza się w pracy, rodzaj stanowiska pracy nie powinien być pomijany przy projektowaniu przestrzeni biurowej w korporacjach, w których pracodawcom zależy na zdrowiu zatrudnionych„.

Pracownicy biurowi często mają tendencję do doceniania prywatnych biur lub boksów ponieważ zapewniają większą prywatność, ale otwarta konfiguracja może mieć inne zalety, w tym zwiększoną świadomość współpracowników, skuteczniejszą komunikację w sprawach formalnych pomiędzy współpracownikami czy po prostu więcej spontanicznych rozmów.

Wyniki tych badań stanowią ważny krok w kierunku ustalenia najlepszych praktyk i wytycznych dotyczących projektowania biur” – podsumowują badacze. „Obecnie obserwuje się trend w kierunku zmniejszenia dedykowanej indywidualnej przestrzeni roboczej w biurach, aby zaoszczędzić na czynszach i innych kosztach ogólnych oraz zmniejszyć wpływ nieużytkowanej przestrzeni na środowisko„. Być może ta tendencja wyjdzie na zdrowie pracownikom? Warto rozważyć.

Źródło:

Casey M Lindberg, Karthik Srinivasan, Brian Gilligan, Javad Razjouyan, Hyoki Lee, Bijan Najafi, Kelli J Kanada, Matthias R Mehl, Faiz Currim, Sudha Ram, Melissa M Lunden, Judith H Heerwagen, Kevin Kampschroer, Esther M Sternberg. Wpływ typu stanowiska biurowego na aktywność fizyczną i stres. Medycyna Pracy i Środowiska , 2018; oemed-2018-105077

Autor: Care Solutions