Jak systematyczne ćwiczenie jogi mogą poprawić jakość życia

Australijscy badacze postanowili sprawdzić czy i jak systematyczne ćwiczenie jogi wpływa na prowadzących siedzący tryb życia, zestresowanych dorosłych. Zarejestrowane wyniki wykazały pozytywne zmiany u badanych. Zobacz, co przyczyniło się do poprawy jakości życia u uczestników eksperymentu. Może warto wprowadzić zajęcia jogi do Twojego biura?

Naukowcy (Zoe L. Hewett Kate L. Pumpa Caroline A. Smith Paul P. Fahey Birinder S. Cheema) wzięli pod uwagę takie wskaźniki jak poziom stresu postrzegany przez pracowników, poczucie własnej skuteczności i jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia (Health-Related Quality Of Life). Badani wzięli udział w 16-tygodniowym programie ćwiczeń jogi Bikram, w którym zajęcia odbywały się trzy do pięciu razy tygodniowo. Ich wyniki porównywano z wynikami osób z grupy kontrolnej, która w tym czasie nie ćwiczyła (1).

Nieaktywni fizycznie, zestresowani dorośli (mężczyźni i kobiety) w wieku 18-64 lata zostali losowo przydzieleni do grupy eksperymentalnej (29 osób) uczęszczającej na zajęcia jogi Bikram lub grupy kontrolnej (34 osoby), której uczestnicy nie byli poddani w tym czasie żadnym interwencjom. Wyniki(2) mierzono przy pomocy kwestionariuszy, w których badani sami oceniali swój poziom stresu, ogólne poczucie własnej skuteczności i jakość życia uzależnioną od stanu zdrowia (HRQoL). Średnia frekwencja w grupie eksperymentalnej wyniosła 27 zajęć (± 18 zajęć). Obie grupy poproszono o niezmienianie diety i nawyków ćwiczeń (poza interwencją) przez cały okres próbny. Wszyscy uczestnicy byli oceniani na początku (tydzień 0) i po zakończeniu (tydzień 17) badania i byli monitorowani co tydzień przez cały czas trwania badania w celu odnotowania zmian stylu życia i/lub stanu zdrowia. Oceny wyjściowe i końcowe obejmowały 1,5-godzinną wizytę u głównego badacza w celu zebrania danych antropometrycznych, hemodynamicznych, sprawnościowych i psychologicznych (m.in. Skład ciała, obwód talii, EKG, ciśnienie krwi) oraz wizytę w centrum gromadzenia danych Capital Pathology w Canberze w celu wykonania badania krwi. Uczestnicy byli również zobowiązani do wypełnienia 7-dniowego dzienniczka żywieniowego przed i po badaniu, aby kontrolować istotne zmiany diety w trakcie badania.

Uczestnicy losowo przydzieleni do grupy badawczej musieli uczestniczyć od 3 do 5 razy tygodniowo w 90-minutowych zajęć jogi Bikram przez 16 tygodni. Bikram joga to forma hatha jogi, która odbywa się w nagrzanym środowisku (40 stopni Celsjusza, 38-40% wilgotności). Kolejność pozycji jest taka sama w każdej klasie, a zajęcia prowadzone są dialogiem instruktażowym. Zajęcia odbywały się w dwóch centrach jogi Bikram na Australijskim Terytorium Stołecznym. Zajęcia prowadzone były przez certyfikowanych instruktorów jogi Bikram. Uczestnicy uczestniczyli w zajęciach z obecnymi członkami dwóch pracowni badawczych, a wszystkie sesje były nadzorowane. Uczestnicy byli zobowiązani do wcześniejszego zapisania się na każde zajęcia (dane dotyczące obecności były zbierane elektronicznie).

Analiza wyników po zakończeniu badania wykazała znaczne obniżenie się poziomu postrzeganego stresu, wzrost ogólnego poczucia własnej skuteczności, a także poprawę ogólnego stanu zdrowia (m.in. wzrost poziomu energia a spadek zmęczenia) w grupie eksperymentalnej w porównaniu z grupą kontrolną. Poprawa jakości życia u badanych była związana przede wszystkim z redukcją odczuwanego stresu i wzrostem kilku wskaźników w kwestionariuszu dotyczącym stanu zdrowia. A zatem wniosek nasuwa się sam – wprowadzenie zajęć jogi do miejsca pracy to dobry sposób na zadbanie o wellbeing zatrudnionych pracowników. Wystarczą 4 miesiące systematycznych ćwiczeń jogi przynajmniej 3 razy w tygodniu, aby obniżyć ich poziom stresu i poprawić parametry zdrowotne, a tym samym podnieść ich jakość życia. Badacze sugerują, że przyszłe badania powinny zbadać skutki interwencji jogi Bikram w innych populacjach zagrożonych chorobami związanymi ze stresem.

Australia Nowa Zelandia Rejestr Badań Klinicznych
4 lipca 2016 r.

Źródło:

Autor: Care Solutions