Health ecosystem – zarządzanie zdrowiem pracowników w XXI wieku

Jak będzie wyglądało zarządzanie zdrowiem pracowników w XXI wieku?

Coraz więcej firm pomaga swoim pracownikom dbać o zdrowie w sposób przemyślany i długofalowy wdrażając health ecosystemy. Czym jest ekosystem zdrowia i czym różni się od dotychczasowej opieki zdrowotnej oferowanej przez korporacje?

Czym jest health ecosystem?

Health ecosystem to pojęcie, które może być rozumiane na wiele sposobów, w zależności od kontekstu, w jakim jest używane.                              Pojęcie ekosystemu zdrowia można rozumieć jako cały system opieki zdrowotnej, w skład którego wchodzą różne podmioty i organizacje odpowiedzialne za zapewnienie ludziom odpowiedniej opieki zdrowotnej, ale także jako indywidualny dla każdego człowieka zestaw rozwiązań, który czyni jego najbliższe otoczenie bardziej korzystnym dla jego zdrowia (1).

Ekosystem zdrowia może obejmować szpitale, przychodnie, kliniki, centra opieki długoterminowej, prywatne i państwowe firmy farmaceutyczne, firmy produkujące sprzęt medyczny, organizacje zajmujące się zapewnieniem ubezpieczenia zdrowotnego oraz wiele innych podmiotów. Wszystkie te podmioty współpracują ze sobą, aby zapewnić pacjentom odpowiednią opiekę zdrowotną i zapobiegać chorobom.

Ekosystem zdrowia obejmuje również systemy informatyczne i technologie, takie jak systemy elektronicznego przeprowadzania dokumentacji medycznej (EHR) czy systemy telemedycyny (2).

Oprócz tego pojęcie ekosystemu zdrowia może obejmować również szeroko rozumiany sektor usług zdrowotnych, w skład którego wchodzą firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, produktów do pielęgnacji ciała i wielu innych. Wszystkie te podmioty również przyczyniają się do zapewnienia ludziom zdrowia i dobrego samopoczucia.

Czym jest health ecosystem dla korporacji?

 Ekosystemy zdrowia, w zależności od konkretnej firmy i jej celów, mogą się od siebie różnić. W ogólnym znaczeniu, health ecosystem dla korporacji to zestaw rozwiązań, usług i technologii, które pomagają firmie zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie jej pracowników. Istotne jest, aby te różne składowe były ze sobą zintegrowane i spójne. Wtedy możemy mówić o ekosystemie.

Ekosystem zdrowia dedykowany korporacji może obejmować programy zdrowotne dla pracowników, ubezpieczenia zdrowotne, prywatne instytucje opieki medycznej, szkolenia dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia, a także wsparcie dla pracowników w zakresie zdrowego stylu życia, np. poprzez dostarczanie zdrowej żywności w pracy czy oferowanie możliwości uprawiania sportu w miejscu pracy lub opłacania zajęć sportowych po pracy.

Health ecosystem dla korporacji to także różne technologie i narzędzia, takie jak aplikacje do zarządzania zdrowiem czy platformy telemedyczne i wellbeingowe, które pomagają firmie zadbać o dobre samopoczucie jej pracowników, a także umożliwiają pracownikom uzyskanie opieki zdrowotnej zdalnie (2). Pandemia covid-19 zdecydowanie przyspieszyła rozwój cyfryzacji systemów ochrony zdrowia, zwiększając tym samym ich efektywność. 

Ponadto, health ecosystem dla korporacji może obejmować również współpracę z różnymi podmiotami z sektora zdrowia i rekreacji w celu wsparcia decyzji podejmowanych przez pracowników w kwestiach zdrowotnych.

Czym różni się health ecosystem od dotychczasowych systemów opieki zdrowotnej?

Health ecosystem odnosi się do szerokiej gamy różnych systemów opieki zdrowotnej, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Dzięki temu możliwe jest lepsze zarządzanie i koordynacja działań związanych z opieką zdrowotną. 

Idea zdrowotnych ekosystemów polega na zapewnieniu pacjentom opieki, która jest skoordynowana i dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, a także na zapewnieniu dostępności do opieki zdrowotnej w odpowiednim czasie i miejscu. Zdrowotne ekosystemy obejmują także elementy takie jak edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom i promowanie zdrowego stylu życia, a także współpracę z sektorem społecznym i biznesowym w celu rozwiązywania i zapobiegania problemom zdrowotnym (3).

Ogólnie rzecz biorąc, zdrowotne ekosystemy uważane są za bardziej zintegrowane i złożone niż tradycyjne systemy opieki zdrowotnej, ponieważ obejmują szeroki zakres różnych instytucji i działań zdrowotnych, a także uwzględniają różne aspekty zdrowia i opieki zdrowotnej.

Każda organizacja jest tak wydajna, jak wydajni są jej pracownicy. Nie da się ukryć, że im lepsze zarządzanie zdrowiem pracowników w firmie, tym większa efektywność danej organizacji. Długofalowy, zrównoważony rozwój i transformacja opieki zdrowotnej w health ecosystemy to zatem nieunikniona przyszłość korporacji, które chcą osiągać lepsze wyniki.

Źródła:

  1. The Health Ecosystem: A New Paradigm for Health System Sustainability and Transformation
  2. „Digital Health Ecosystems: A Review”, „Journal of Medical Internet Research”
  3. The Health Ecosystem: A Conceptual Framework for Understanding and Enhancing Health and Well-being in the 21st Century

Autor: Care Solutions