Jak pandemia COVID – 19 wpłynęła na zdrowie psychiczne

Jak pandemia COVID – 19 wpłynęła na zdrowie psychiczne

Pandemia COVID-19 zmusiła miliony pracowników na całym świecie do pracy w domu (Work From Home). W społeczeństwie rośnie poziom stresu i lęku z powodu izolacji. Aby pomóc pracownikom cierpiącym z powodu skrajnego stresu, jaki ta sytuacja powoduje, można zaoferować wsparcie zdrowia psychicznego za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

Istnieje związek między pracą zdalną a poziomem stresu u pracowników. Został on dobrze udokumentowany w artykule z października 2019 roku (1). Światowe Forum Ekonomiczne powołało się na raport Organizacji Narodów Zjednoczonych, z którego wynika, że ​​41% pracowników zdalnych doświadcza wysokiego poziomu stresu w porównaniu do zaledwie 25% pracowników biurowych.

Badanie Buffer’s The 2020 State of Remote Work (2) przeprowadzone wśród ponad 3500 pracowników również pokazuje podobne wyniki – 20% deklaruje poczucie samotności, a 18% nie jest w stanie “odłączyć się” po pracy.

Dlaczego zdrowie psychiczne pracowników ma teraz większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej?

Ostatnie badania ujawniają niepokojące statystyki dotyczące poziomu stresu w czasie pandemii koronawirusa. Badanie Inpulse (3) przeprowadzone wśród 120 respondentów w dniach 13-17 marca 2020 wykazało, że 6 na 10 pracowników odczuwa obecnie niepokój, rozproszenie lub stres. W innym sondażu (4) przeprowadzonym wśród ponad 1000 osób dorosłych stwierdzono, że zdrowie psychiczne pogorszyło się u 22% respondentów. 29% stwierdziło, że ich samopoczucie emocjonalne zostało poważnie dotknięte.

Aby rozwiązać ten problem, pracodawcy muszą pilnie wdrożyć środki zarządzania stresem pracowników, szczególnie w kanałach cyfrowych, które pozostają dostępne dla pracowników pracujących z domu (WFH).

Źródła:

Autor: Care Solutions