Asertywność a efektywność pracowników

Badanie wykazują, że istnieje pozytywny związek między asertywnością a ogólną efektywnością pracy. Asertywność jest także niezbędną cechą u liderów i menedżerów, którzy chcą się rozwijać. Dlaczego warto inwestować w szkolenia z asertywności i dbać o atmosferę w pracy?

 

Jak asertywność wpływa na efektywność pracowników korporacji?

Asertywność to umiejętność prezentowania swoich potrzeb, przekonań i granic w sposób, który wyraża szacunek wobec innych ludzi i siebie samego. Osoby asertywne są w stanie skutecznie bronić swoich interesów i potrzeb, ale jednocześnie szanują prawa i potrzeby innych.

 

Badanie wykazują, że istnieje pozytywny związek między asertywnością a ogólną efektywnością pracy (1). Asertywność może mieć pozytywny wpływ na efektywność pracowników w korporacji, ponieważ pozwala im mówić wprost o swoich potrzebach i oczekiwaniach, co może przyczynić się do lepszej komunikacji i współpracy w zespole. Asertywność może również pomóc pracownikom wyrażać swoje pomysły bez obawy przed odrzuceniem lub krytyką, co może prowadzić do większej twórczości i innowacyjności. Asertywność zmniejsza także ilość nieporozumień powstałych na skutek niedopowiedzeń z powodu lęku przed wyrażaniem swojej opinii.

Badania nad asertywnością dowodzą także, że jest ona pozytywnie skorelowana z efektywnością liderów (2). Asertywni menedżerowie są bardziej pewni swoich oczekiwań i potrafią je przedstawić podwładnym, ale także są bardziej otwarci na komunikaty zwrotne z ich strony (3).

Ponadto, asertywność może pomóc pracownikom w zarządzaniu swoimi obowiązkami i zadaniami oraz w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym, a to ma wpływ na ogólną satysfakcję z życia u pracowników. Osoby asertywne są w stanie skutecznie negocjować swoje obowiązki i granice, dzięki czemu mogą być lepiej zorganizowane i mniej zestresowane.

Należy pamiętać, że asertywność nie oznacza agresywności – wymuszania, manipulowania, grożenia czy obrażania rozmówcy. Asertywność zakłada szacunek dla potrzeb i przekonań innych osób. Jest zatem sztuką dialogu, w którym konieczne jest zarówno wyrażanie siebie, jak i wysłuchiwanie swojego rozmówcy (4).

Asertywność to zatem cecha, którą warto mieć, nie oznacza to jednak, że jest złotym środkiem na każdy problem w firmie. Czasami nawet najbardziej asertywni pracownicy po prostu muszą nabrać doświadczenia we wzajemnej współpracy, a nawet popełnić jakieś błędy, z których później wyciągnąć wnioski na przyszłość. To wszystko jest procesem i wymaga czasu. Badania wykazują jednak, że asertywność pracowników jest pozytywnie skorelowana z efektywnością zespołu, a ten związek jest silniejszy w zespołach o pozytywnym klimacie niż w zespołach, w których relacje są chłodne czy obojętne (5). Warto zatem inwestować w szkolenia z asertywności dla pracowników, aby utrzymywać pozytywną atmosferę w środowisku pracy, a nawet zmniejszyć liczbę pracowników, którzy odchodzą dlatego, że nie mogli się dogadać (6).

Ogólnie rzecz biorąc, asertywność może przyczynić się do lepszej efektywności pracowników poprzez lepszą komunikację, większą innowacyjność oraz lepsze zarządzanie obowiązkami i sobą w czasie. Ma ona także dobry wpływ na pozytywną atmosferę w pracy i przyczynia się do dłuższego utrzymania ich w firmie (zmniejsza liczbę odejść z miejsca pracy), co także wpływa korzystnie na całościowe efekty danej organizacji.  

Źródła:

  1. „The Role of Assertiveness in Job Performance: A Meta-Analysis” ; „Personality and Individual Differences”, 2016
  2. „The Relationship between Assertiveness and Leadership Effectiveness: A Meta-Analysis”, „Journal of Business and Psychology”, 2013 
  3. „Assertiveness and Leader Member Exchange: The Mediating Role of Communication”, „Journal of Business and Psychology”, 2017 
  4. „Assertiveness, Communication, and Emotional Intelligence as Predictors of Leadership Effectiveness”,”Journal of Leadership Education”, 2014.
  5. „Assertiveness and Team Effectiveness: The Moderating Role of Team Climate”,”Journal of Applied Psychology”, 2018
  6. „The Role of Assertiveness in Job Satisfaction and Turnover Intentions: A Meta-Analysis”, „Journal of Applied Psychology”, 2016

Autor: Care Solutions