Zdrowotny Kodeks Postępowania pracowników – rozwiązanie, którego brakowało w miejscach pracy

Korporacje coraz częściej wprowadzają programy promocji zdrowia dla swoich pracowników. Niestety niewiele z nich zachęca zatrudnionych do długotrwałego wzięcia odpowiedzialności za swoje zdrowie. Postanowiono więc zbadać nową strategię – Kodeks Postępowania Zdrowotnego.

Kodeks Postępowania Zdrowotnego to rozwiązanie, które ma na celu zaangażować i motywować pracowników w miejscu ich pracy do przyjęcia odpowiedzialności za swoje zdrowie. Kodeks postępowania zdrowotnego to “umowa, na podstawie której pracownicy na początku zatrudnienia zobowiązują się stosować zasady pracy, które promują zdrowie. Dobre zdrowie i samopoczucie pracowników jest nagradzane m.in. za pomocą pieniężnych korzyści, takich jak zniżki na receptę oraz niepieniężnych, jak awans” – wyjaśnia główna autorka badania, doktorantka Rebecca Robbins. 

Robbins i współautor badania Brian Wansink* przeprowadzili ankietę i indywidualne rozmowy wśród 149 dorosłych osób. Przeanalizowali w ten sposób reakcje pracowników na pomysł wdrożenia Kodeksu Postępowania Zdrowotnego. Sprawdzano jakie cechy charakterystyczne danej firmy pomagają wspierać tę ideę. Przeanalizowano także poszczególne elementy Kodeksu Postępowania Zdrowotnego. Badacze zapytali badanych jakie strategie zdrowotne uważaliby za najbardziej skuteczne w utrzymaniu pracowników w dobrej kondycji i zdrowiu. Wyniki badania opublikowano w International Journal of Workplace Health Management.

Idea Kodeksu Postępowania Zdrowotnego została bardzo dobrze przyjęta wśród pracowników. Prawie wszyscy deklarowali od umiarkowanego do wysokiego poparcia dla kodeksu zdrowia. Dotyczyło to także pracowników z nadwagą, ale nie otyłych. Ponadto wszystkie grupy demograficzne umiarkowanie lub zdecydowanie popierały politykę pieniężnej zachęty (np. zniżki na receptę) lub zachęty niepieniężne (takie jak docenienie lub awans pracownika). Dużą popularnością cieszyły się propozycje kodeksu zawierające coroczne egzaminy sprawności fizycznej, regularne ćwiczenia w miejscu pracy oraz te, w których zachęcano do pozostania w domu w przypadku zachorowania. Jest to istotna wskazówka dla firm, które chcą wprowadzić Kodeks postępowania zdrowotnego. Powinny one bowiem dostosować go do potrzeb i preferencji swoich pracowników.

Ustalenia Robbins i Wansink pokazują, że przyjęcie kodeksów zdrowia w miejscach pracy jest wykonalne. Natomiast dla menedżerów jest to dobry sposób, aby skutecznie angażować pracowników w działania związane z wellbeingiem. Wansink zauważa, że: „Nagradzanie pracowników za stosowanie się do inicjatyw zdrowotnych może być tak proste, jak obniżanie kosztów dodatkowych, oferowanie zniżek na leki na receptę, dni urlopu i szczepienia. Uznanie dla pracowników to także dobry sposób, aby pokazać im, że ich zdrowie i dobre samopoczucie są cenione przez firmę.

 

Źródła:

  1. Robbins Rebecca i Wansink Brian. Kodeksy postępowania pracowników: jak będą wyglądać i kto je zaakceptuje? International Journal of Workplace Health Management, Augsut 2015 
  2. Robbins Rebecca 
  3. Brian Wansink, dyrektor Cornell Food and Brand Lab i autor programu Slim by Design: Mindless Eating Solutions for Everyday Life

Autor: Care Solutions