Czym jest cyfrowe wellness i dlaczego warto wdrożyć je w Twojej firmie?

Chociaż w pracy często wykorzystujemy urządzenia cyfrowe i internet, nie jest obojętne, w jaki sposób z nich korzystamy. Okazuje się, że świadome ograniczenie tych technologii przynosi lepsze efekty dla naszego zdrowia i efektywności. Dlatego firmy coraz częściej wdrażają cyfrowy wellbeing.

Co to jest cyfrowy wellbeing (digital wellbeing)?

Cyfrowe dobre samopoczucie (digital wellbeing) to wykorzystanie technologii w celu zapewnienia zdrowia fizycznego i psychicznego pracownika. Celem cyfrowego wellbeingu jest projektowanie technologii w taki sposób, aby promowała zdrowe użytkowanie i pomagała użytkownikowi w utrzymaniu zdrowego stylu życia.

Przykładem technologii, która może mieć negatywny wpływ na pracowników, jest nadużywanie mediów społecznościowych w ciągu dnia pracy. Cyfrowe wellness nie oznacza jednak tylko, że pracownicy potrzebują czasu na odcięcie się od urządzeń. Chodzi przede wszystkim o sposób myślenia o tym, jak ich związek z technologią może wpływać na inne aspekty życia.

Dlaczego cyfrowe wellness jest ważne?

Cyfrowe zdrowie jest ważne, ponieważ pozwala pracownikom być bardziej zaangażowanym i produktywnym, a także prowadzić zdrowsze życie w pracy i poza nią. Wdrażanie praktyk cyfrowego wellbeingu ułatwia pracownikom skupienie się na pracy i zmniejsza zmęczenie oraz rozproszenie uwagi. Na przykład pracownicy, którzy świadomie ograniczyli ilość czasu spędzanego “w smartfonie”, są bardziej wydajni niż ci, którzy sprawdzają smartfona raz na 10 minut (1).

Pracownicy, którzy nie zwracają uwagi na cyfrowe wellness, mogą odczuć negatywne skutki nadużywania technologii. Ta zależność może również zwiększyć poziom lęku i stresu pracowników. Jeśli pracownicy cierpią z powodu wypalenia, są mniej skłonni do wykonywania wysokiej jakości pracy i bardziej narażeni na pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Skupienie się na cyfrowym dobrobycie umożliwia pracownikom zmniejszenie tego ryzyka (2). 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na aplikacje i technologie, które szanują czas danej osoby, niektóre firmy opracowują funkcje, które są mniej uciążliwe lub dodają możliwość wyłączenia rozpraszających powiadomień. Ponadto firmy tworzą nowe aplikacje, które śledzą cyfrowe samopoczucie i rejestrują takie rzeczy, jak ilość czasu spędzanego na ekranie w różnych aplikacjach. Pomagają użytkownikowi skrócić niepożądane rodzaje czasu spędzanego przed ekranem lub bardziej rozważnie korzystać z technologii. 

Przykłady cyfrowej technologii wellness

Istnieje kilka aplikacji do cyfrowego wellbeingu, które pomagają użytkownikom lepiej zrozumieć ich relacje z technologią. Niektóre aplikacje do cyfrowego dobrego samopoczucia obliczają liczbę godzin dziennie, jaką pracownicy spędzają wpatrując się w ekrany. Jeśli pracownik przekroczy ustalony limit czasu, aplikacja cyfrowego dobrego samopoczucia może wysłać alert informujący użytkownika, że ​​nadszedł czas na przerwę. Ponadto cyfrowe technologie wellness zawierają centra powiadomień, które po ustawieniu trybu “Nie przeszkadzać” przechwytują przychodzące powiadomienia i wiadomości. To pozwala zwiększyć produktywność poprzez zmniejszenie rozproszenia i stresu związanego z ilością zadań i komunikatów do zapamiętania.

Google oferuje aplikację Digital Wellbeing dla użytkowników urządzeń z Androidem, którzy chcą znaleźć równowagę z technologią. Na przykład Google Wind Down to funkcja, która zmienia ekran w skali szarości o określonej porze snu i używa trybu Nie przeszkadzać, aby wyciszyć wszystkie powiadomienia, w tym połączenia telefoniczne. 

Użytkownicy mogą także ustawić limity używania swoich urządzeń lub aplikacji i wyświetlać szczegółowe informacje o tym, jak spędzają czas na swoich telefonach.

Jak firmy mogą zachęcać pracowników do cyfrowego wellness?

Ponieważ praca zdalna zyskuje na popularności, a pracownicy spędzają mniej czasu w fizycznych biurach, ludzie stają przed wyzwaniem znalezienia zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (3). W konsekwencji pracodawcy mogą pomóc swoim pracownikom osiągnąć tę równowagę. Aby zachęcić pracowników do cyfrowego dobrego samopoczucia, firmy mogą ustanowić pewne podstawowe zasady cyfrowe. Co Ty możesz zrobić w swojej firmie:

 • Zachęć pracowników do wyłączenia urządzeń.
  Menedżerowie mogą ustawić określone godziny, w których pracownicy muszą być dostępni. Mogą nakłaniać współpracowników, aby nie kontaktowali się ze sobą w sprawach związanych z pracą poza tym czasem, chyba że mają pilne sprawy do omówienia. Pracownicy mogą również wyłączyć powiadomienia na wszystkich swoich urządzeniach.
 • Ogranicz komunikację, która nie jest niezbędna.
  Chociaż komunikacja między pracownikami, kolegami i menedżerami jest niezbędna, na cyfrowe samopoczucie pracowników ma negatywny wpływ, gdy są komunikatami wręcz zalewani (dotyczy to szczególnie poczty e-mail). Powoduje to niepotrzebny stres, ponieważ ich praca poświęca czas na odpowiadanie na e-maile i inne formy komunikacji. Nie wszystkie te komunikaty są istotne, dlatego zachęcaj do ograniczania odbierania wiadomości e-mail np do 2 razy dziennie.
 • Zmniejsz liczbę spotkań online.
  Chociaż wideokonferencje są niezbędne w dzisiejszych cyfrowych miejscach pracy, wielu pracowników cierpi z powodu zmęczenia rozmowami wideo. Chociaż spotkania online mogą zaoszczędzić czas i umożliwić pracownikom kontakt ze współpracownikami, mogą być również wyczerpujące, ponieważ pracownicy muszą stale i aktywnie uczestniczyć . Firmy mogą zarezerwować przynajmniej jeden dzień w tygodniu wolny od spotkań, aby zmniejszyć stres.
 • Zmniejsz zmęczenie oczu u osób często korzystających z urządzeń.
  Produkty, takie jak ciemne panele zakrywające ekrany lub specjalne soczewki nakładane na okulary w celu zmniejszenia odblasków, zostały opracowane z myślą o zmęczeniu oczu. Istnieją również zalecenia dotyczące tego, jak duże powinny być informacje na ekranie, jakie ustawienia i rozdzielczość należy zaimplementować, jak często oczy wymagają odpoczynku i jaka jest optymalna odległość między oczami a ekranem. Warto zorganizować spotkanie ze specjalistami w tej dziennie.
 • Bądź świadomy nieprzewidzianych skutków dla zdrowia psychicznego.
  Jednym z przykładów niekorzystnej funkcji dla zdrowia psychicznego jest niekończące się przewijanie na platformach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Przypisuje się to uzależnieniu od Internetu, które jest skorelowane z wysokim poziomem lęku, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, depresją, złym zarządzaniem czasem i impulsywnością. Tu także lepiej zapobiegać niż leczyć.

 

Brailovskaia, J., Delveaux, J., John, J., Wicker, V., Noveski, A., Kim, S., Schillack, H., & Margraf, J. (2022). Finding the “sweet spot” of smartphone use: Reduction or abstinence to increase well-being and healthy lifestyle?! An experimental intervention study. Journal of Experimental Psychology: Applied.

British Psychological Society (BPS). „Employers need to do more to encourage staff to switch off at home.” 

Stephanie Jacques, „Work-life balance needed for recovery from job stress. Kansas State University. Tuesday, Feb. 5, 2013 

Autor: Care Solutions