Zwiększenie wydajności o 1 dzień każdego miesiąca

Zwiększenie wydajności o jeden dzień każdego miesiąca dzięki programom wellbeing.

Badania pokazują, że programy wellbeing zwiększają produktywność pracowników i pozwalają firmom zaoszczędzić pieniądze. W jaki sposób?

Naukowcy z University of California, Riverside (1), UCLA i Washington University w Saint Louis, w stanie Missouri, określili korzyści finansowe przedsiębiorstw, wykazując, że program odnowy biologicznej, który wykorzystali w przeprowadzanych badaniach, przyczynił się do zwiększenia produktywności uczestniczących w nim pracowników. Poprawa ta była bardzo wyraźna! Produktywność przeciętnego pracownika podniosła się o tyle, ile dałby jeden dodatkowy dzień pracy w miesiącu.

Projekt nosił nazwę „Doing Well, Making Well: Wpływ korporacyjnych programów odnowy biologicznej na produktywność pracowników”. Autorem opracowania jest Timothy Gubler, adiunkt zarządzania w Szkole Biznesu w UCR. Artykuł (2) na temat przebiegu badań dostępny jest w czasopiśmie Management Science (3).

Badania wykazały także, że programy wellness pozwalają firmom zaoszczędzić pieniądze dzięki zmniejszeniu absencji oraz kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy dolar wydany na programy odnowy biologicznej, oszczędza 3,27 dolara kosztów opieki zdrowotnej i 2,73 dolara kosztów absencji.

Korzyści dla przedsiębiorstw oszacowano mierząc poprawę motywacji i produktywności pracowników. W przeprowadzonym badaniu wzięto pod uwagę zarówno indywidualną wydajność jak i wyniki badań lekarskich zebrane w ciągu trzech lat. Badania przeprowadzono w pięciu firmach w Stanach Zjednoczonych. Bezpłatny program zaoferowano pracownikom w czterech przedsiębiorstwach, piąty korzystał z innego programu zdrowotnego, stanowiąc grupę kontrolną badania.

Pracownicy, którzy zapisali się do programu (około 85% pracowników) otrzymali dostęp do podstawowych badań lekarskich, które obejmowały pobieranie krwi, pomiar ciśnienia krwi i ogólne badanie stanu zdrowia. Trzy tygodnie później uczestnicy wzięli udział w seminarium, podczas którego pielęgniarka przedstawiła każdemu wyniki badań oraz indywidualne zalecenia dotyczące poprawy stanu zdrowia. Według analizy przeprowadzonej przez lekarzy, około dwie trzecie pracowników w momencie badania przesiewowego miało niezdiagnozowane wcześniej problemy zdrowotne, kwalifikujące ich do leczenia.

Po zestawieniu danych medycznych z danymi dotyczącymi wydajności pracowników, autorzy stwierdzili, że udział w programie odnowy biologicznej zwiększył przeciętną produktywność pracowników o ponad 5 %, To mniej więcej tyle, co dodanie dodatkowego dnia pracy miesięcznie!

Wyniki wykazały, że poziom wydajności:

  • Chorych pracowników, których zdrowie uległo poprawie w trakcie programu, wzrósł średnio o 11 %.
  • Zdrowych pracowników, których zdrowie uległo poprawie w trakcie programu, wzrósł średnio o 10 %.
  • Zdrowych pracowników, których zdrowie nie uległo poprawie w trakcie programu, wzrósł średnio o 6 %.
  • Chorych pracowników, których zdrowie nie uległo poprawie, nie wzrósł wcale.

Chociaż badacze nie byli w stanie precyzyjnie zidentyfikować mechanizmów, które odpowiadają za poprawę wydajności, to zaobserwowali, że wiąże się ona z dwoma czynnikami:

  1. Zwiększona motywacja pracowników, wynika z wyższego zadowolenia z pracy i wdzięczności, że wykryto u nich nierozpoznaną wcześniej chorobę.
  2. Lepsze możliwości wynikają z poprawy kondycji fizycznej i psychicznej. Pracownicy, którzy wdrożyli prawidłowe ćwiczenia i zmienili dietę, odnotowali największy wzrost wydajności.

„Nasze badania sugerują, że korporacyjne programy odnowy biologicznej mogą zwiększyć satysfakcję pracowników, pomagając im dbać o swoje zdrowie w sposób, który jest zintegrowany z ich intensywnym życiem” – powiedział Gubler – “Rezultatem są zdrowsi i bardziej zadowoleni pracownicy, którzy nie tylko są tańsi i rzadziej nieobecni, ale przede wszystkim bardziej produktywni”.

Na Zachodzie prawie 90% firm korzysta z programów wellness, oferując m.in. kompleksowe badania zdrowotne, programy żywieniowe, zajęcia fitness i seminaria edukacyjne na różne tematy, począwszy od zaprzestania palenia po równowagę między pracą, a życiem osobistym. Są to nie tylko korporacje, ale także zakłady pracy przemysłowej. W Polsce ten trend staje się coraz bardziej powszechny, choć ilość firm korzystających z programów typu wellbeing to nadal mniej niż 10%. Miejmy nadzieję, że sytuacja szybko się zmieni. Z korzyścią dla pracowników i przedsiębiorstw.

Źródła:

  1. University of California – Riverside; https://ucrtoday.ucr.edu/48359
  2. T. Gubler, School of Business Administration, University of California, Riverside; „Doing Well by Making Well: The Impact of Corporate Wellness Programs on Employee Productivity”; 28 czerwca 2017; https://docs.wixstatic.com/ugd/ab7728_753eec199fab4786979d476606bcce60.pdf
  3. Timothy Gubler , Ian Larkin , Lamar Pierce; “Doing Well by Making Well: The Impact of Corporate Wellness Programs on Employee Productivity”; Management Science; 2017, 19 grudnia;  https://doi.org/10.1287/mnsc.2017.2883

 

Autor: Care Solutions