Spacery w biurze zapobiegają problemom z krążeniem

Osoby pracujące w biurach zwykle spędzają większość ośmiogodzinnego dnia pracy w pozycji siedzącej. Siedzenie przez sześć godzin dziennie może poważnie zaburzyć pracę układu krążenia. Na szczęście, jak dowodzą badania, wystarczy 10 minut chodzenia, aby odwrócić negatywne skutki długotrwałego siedzenia.

Jaume Padilla, adiunkt odżywiania i fizjologii ćwiczeń na University of Missouri, mówi: „Pochłonięci pracą, możemy stracić poczucie czasu, popadając w długotrwałą bezczynność ruchową. Nasze badanie wykazało, że gdy siedzimy przez sześć lub więcej godzin w ciągu dnia, przepływ krwi przez naczynia krwionośne w nogach jest znacznie zmniejszony. Stwierdziliśmy jednak, że zaledwie 10 minut marszu po dłuższym siedzeniu niweluje niekorzystne konsekwencje bezruchu

Na potrzeby badania naukowcy porównali prawidłowość funkcjonowania układu krążenia u 11 zdrowych młodych mężczyzn. Zbadano ich przed i po okresie długotrwałego siedzenia. Badania wykazały, że przepływ krwi w tętnicy podkolanowej w kończynie dolnej, znacznie się zmniejszył po sześciu godzinach siedzenia przy biurku. Następnie badani mężczyźni wybrali się na krótki spacer. Naukowcy zaobserwowali, że wystarczy 10 minut ciągłego chodzenia, aby przywrócić upośledzoną funkcję naczyń krwionośnych i poprawić przepływ krwi w całym ciele.

Kiedy zmniejszy się przepływ krwi, zmniejsza się także tarcie krwi płynącej o ściany tętnicy, zwane naprężeniem stycznym (ścinającym)” – mówi Padilla. „Umiarkowane poziomy naprężenia ścinającego są dobre dla zdrowia tętnic, podczas gdy niskie mogą być szkodliwe i zmniejszają zdolność tętnicy do rozszerzania (dylatacji). Dylatacja jest oznaką zdrowia naczyń. Im bardziej tętnica może rozszerzać się i reagować na bodźce, tym jesteś zdrowszy

Wiele miejsc pracy to miejsca siedzące. Dlatego naukowcy zwracają uwagę na to, jak ważne jest, aby ludzie zrozumieli jak niebezpieczne konsekwencje dla ich zdrowia ma długotrwałe siedzenie. Rozdzielając czas spędzony przy biurku krótkimi 10-minutowymi spacerami, pracownicy mogą zrównoważyć szkody wyrządzone naczyniom krwionośnym.

Wiadomo już, że krótszy czas siedzenia równa się poprawa metabolizmu i lepsza praca układu krążenia” – mówi Padilla i dodaje, że „Potrzeba więcej badań, aby jednoznacznie ustalić, czy wynikająca z długotrwałego siedzenia zmniejszona czynność  układu krążenia prowadzi do długotrwałych powikłań i chorób sercowo-naczyniowych.

Źródło:

Restaino, RM, Holwerda, SW, Credeur, DP, Fadel, PJ i Padilla, J. (2015)
Impact of prolonged sitting on lower and upper limb micro‐ and macrovascular dilator function
Experimental Physiology,  30 April 2015, 100: 829-838. doi: 10,1113 / EP085238 https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1113/EP085238

Autor: Care Solutions