Pozycja stojąca przy biurku, co mówią badania?

Pozycja stojąca przy biurku, co mówią badania?

Jak stanie podczas pracy biurowej wpływa na siedzący tryb życia

Badania wykazują, że wprowadzenie do biur stanowisk umożliwiających zamianę pozycji siedzącej na stojącą znacznie zmniejsza czas spędzony w pozycji siedzącej w pracy, ale może prowadzić do niewielkiego wzrostu czasu bezruchu poza godzinami pracy.

Badanie(1) prowadzone było przez naukowców z Loughborough University(2) przy wsparciu Leicester-Loughborough Diet, Biomedycznej Jednostki Badawczej ds. Stylu Życia i Aktywności Fizycznej (BRU)(3). Polegało ono na wprowadzeniu specjalistycznego stanowiska pracy o nazwie Ergotron (4), które umożliwiało pracę w pozycji siedzącej i stojącej. W badaniu wzięło udział 40 osób – mężczyzn i kobiet.

Przed zainstalowaniem specjalnego biurka, każdy uczestnik nosił przez 24 godziny na dobę czujnik położenia przymocowany do nogi, aby oszacować stan wyjściowy. Następnie uczestnicy otrzymali stację roboczą typu „sit-to-stand” oraz sześciostronicową książeczkę informacyjną o zaletach pracy w pozycji siedzącej.

Z nowego stanowiska mieli oni korzystać przez trzy miesiące. Badanie wykazało, że po tym czasie uczestnicy skrócili czas siedzenia o 20%. Odpowiada to 96-minutowej redukcji czasu siedzenia w typowym 8-godzinnym dniu pracy.

Jednakże w tym badaniu sprawdzono także, po raz pierwszy, czy zmniejszenie czasu siedzenia i zwiększenie poziomu lekkiej aktywności (stania i chodzenia) w godzinach pracy zostały zrekompensowane w czasie wolnym od pracy.

Ten tak zwany „efekt kompensacji” jest jednym z głównych wniosków wynikających z badania nad wpływem stosowania stanowisk stojących w pracy biurowej w celu zwalczania siedzącego trybu życia.

Odkryto, że po zainstalowaniu stacji “sit-to-stand”, uczestnicy byli mniej aktywni po godzinach pracy. Mimo to ogólny siedzący tryb życia przez cały dzień był mniejszy, niż przed rozpoczęciem badań, gdy uczestnicy korzystali z biurka tylko do pracy w pozycji siedzącej. Na przykład całkowity czas siedzenia w dni robocze skrócił się o 44 minuty. Przed instalacją stanowiska Ergotron pracowali oni średnio 10 godzin 5 minut dziennie, a po trzech miesiącach badań około 9 godzin 21 minut dziennie.

Siedzący tryb życia jest niekorzystny dla zdrowia. Przyczynia się m.in. do zwiększenia ryzyka cukrzycy typu 2, raka i otyłości. Niedawne badania wykazały, że pracownicy biurowi spędzają bez ruchu więcej niż 10 godzin dziennie, a ponad połowa “przesiedzianego” czasu ma miejsce w pracy.

Dr Stacy Clemes z Loughborough University School of Sport, Exercise and Health Sciences (SSEHS) i National Center for Sport and Exercise Medicine East Midlands powiedział: „Nasze badania rzucają nowe światło na sposób, w jaki siedzący tryb życia i aktywność fizyczna są rekompensowane poza godzinami pracy. Odkrycia sugerują, że stanowiska pracy typu „siedząco-stojące” stanowią obiecującą alternatywę dla tradycyjnego biurka i krzesła. Mogą one prowadzić do znacznych korzyści dla zdrowia u pracowników prowadzących do tej pory siedzący tryb życia. Konieczne są jednak dalsze badania, aby stwierdzić długoterminowy wpływ stosowanie biurka do pracy w pozycji stojącej na zwalczanie siedzącego trybu życia i poprawę ogólnego stanu zdrowia.

„Osobom korzystającym ze stanowiska pracy typu „sit-to-stand” zaleca się, aby świadomie zastanawiały się nad sposobami spędzania czasu poza pracą, aby nie zaprzepaścić korzystnych skutków skrócenia czasu spędzanego w pozycji siedzącej w pracy. Mogą oni na przykład wstawać i chodzić podczas przerw reklamowych w telewizji, chodzić podczas rozmowy telefonicznej lub stać w środkach komunikacji publicznej (jeśli jest to bezpieczne).”

Carrie Schmitz, Starszy Kierownik ds. Badań Ergonomicznych i Wellness w Ergotron (amerykańskiej firmie odpowiedzialnej za organizowanie stanowisk pracy typu „sit-to-stand” użytych w tym badaniu), powiedziała: „Te wyniki dostarczają interesujących informacji na temat ludzkich zachowań i naszych wysiłków zmierzających do poprawy ogólnego stanu zdrowia. Powinny one również służyć jako okrzyk bojowy zachęcający do dalszej walki z siedzącym trybem życia. Dzięki zastosowaniu biurek typu „sit-to-stand” zrobiliśmy wielkie postępy w ograniczaniu siedzącego trybu życia w pracy, a to ma wpływ także na zmiany w środowisku domowym.

„Każda znacząca zmiana zaczyna się wraz ze wzrostem świadomości, a nasze działania edukacyjne w ciągu ostatnich sześciu lat dotyczą nie tylko pracy w biurze, ale również życia domowego”.

„Używanie stacji roboczych typu Sit-to-Stand w biurach: czy istnieje efekt kompensacyjny?” badanie zostało opublikowane w Medicine & Science in Sports & Exercise – oficjalnym dzienniku American College of Sports Medicine.

Źródła:
1. Mansoubi M, Pearson N, Biddle SJ, Clemes SA. The Using Sit-to-Stand Workstations in Offices: Is There a Compensation Effect? Med Sci Sports Exerc, November 2015
2. Loughborough University
3. Leicester-Loughborough Diet, Lifestyle and Physical Activity Biomedical Research Unit (BRU)
4. Ergotron

Autor: Care Solutions