Mindfulness w miejscu pracy

Mindfulness w miejscu pracy

Uważność w miejscu pracy poprawia koncentrację, uwagę i zachowanie pracowników.

Nowa kompleksowa analiza badań uważności, przeprowadzona przez naukowców z Case Western Reserve University (1), sugeruje że przeniesienie mindfulness do kultury korporacji nie tylko poprawia koncentrację, ale także zdolność radzenia sobie ze stresem i umiejętność współpracy pomiędzy pracownikami.

Dawniej firmy nie były chętne, aby oferować swoim pracownikom trening uważności, ponieważ był on postrzegany jako coś ezoterycznego i duchowego„, powiedział Christopher Lyddy (2) z Case Western Reserve w Weatherhead School of Management. „Ale to się zmienia„.

Uważność, określana jako świadomość i uwaga skoncentrowana na teraźniejszości, wyłoniła się z filozofii buddyjskiej i była kultywowana przez tysiąclecia poprzez praktyki medytacyjne. Wyniki najnowszych badań wskazują, że takie podejście może poprawić wiele obszarów w środowisku pracy. Organizacje takie jak Google, Aetna, Mayo Clinic i Marine Corps korzystają ze szkoleń mindfulness w celu poprawy funkcjonowania pracowników.

Kiedy jesteś uważny, możesz działać bardziej świadomie tu i teraz„, powiedział Lyddy. „Jest to istotne dla każdego menedżera, gdyż w każdej chwili może zostać obciążony różnymi problemami, które wymagają podjęcia decyzji pod wpływem stresu„.

Business and healthy lifestyle concept. Beautiful young office woman meditating and relaxing with closed eyes at workplace. Attractive business lady using stress relief techniques at work. Copy space

Lyddy wraz z Darrenem Good, który jest doktorem Weatherhead School i adiunktem w Graziadio School of Business and Management na Pepperdine University, kierowali interdyscyplinarnym zespołem, w skład którego wchodzili eksperci zarówno w zakresie zarządzania i uważności, jak i psycholodzy oraz neurologowie.

Naukowcy przeanalizowali 4 000 prac naukowych dotyczących różnych aspektów uważności i opracowali przystępny poradnik dokumentujący wpływ uważności na to, jak ludzie myślą, czują, nawiązują relacje i zachowują się w pracy.

Ich odkrycia zebrane pod tytułem “Kontemplacja Uważności w Pracy”(3), zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Management.

Warto zwrócić uwagę na wybrane wnioski:

• Uważność wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka. Badania w takich dyscyplinach jak psychologia, neurologia i medycyna dostarczają wielu dowodów, że uważność poprawia uwagę, poznanie, emocje, zachowanie i fizjologię człowieka.

• Uważność poprawia trzy cechy uwagi – stabilność, kontrolę i wydajność. Szacuje się, że ludzki umysł “błądzi myślami” przez około połowę czasu czuwania, ale uważność może stabilizować uwagę w teraźniejszości. Osoby, które ukończyły trening uważności, okazały się dłużej czujne zarówno w zadaniach wzrokowych, jak i słuchowych.

• Chociaż uważność jest cechą indywidualną, wstępne dowody sugerują, że wpływa ona na zachowania interpersonalne i relacje między grupami osób w środowisku pracy.

• Uważność może poprawić relacje dzięki większej empatii i współczuciu. Sugeruje to, że trening uważności może usprawnić procesy, które opierają się na skutecznym przywództwie i pracy zespołowej.

Lyddy powiedział, że badania wskazujące na znaczące i różnorodne korzyści z uważności zbieżne są z rosnącym zainteresowaniem praktycznym treningiem uważności na świecie. Na przykład, brytyjski parlament uruchomił ostatnio inicjatywę mindfulness o nazwie „Mindful Nation UK”, która wykorzystuje mindfulness, aby przynieść korzyści różnym sektorom i poprawić zdrowie, produktywność i rozkwit kraju.

Źródło: Case Western Reserve University

  1. Case Western Reserve University
  2. Mindfulness in the Workplace Improves Employee Focus, Attention, Behavior, New Management-Based Research Concludes
  3. DJ Good, CJ Lyddy, TM Glomb, JE Bono, KW Brown, MK Duffy, RA Baer, ​​JA Brewer, SW Lazar. Kontemplowanie uważności w pracy: przegląd integracyjny . Journal of Management , 2015; 42 (1): 114 DOI: 10,1177 / 0149206315617003

Autor: Care Solutions